ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

8 กุมภาพันธ์ 2024
0

ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อเดินทางถึงฐานทัพอากาศฮาลิม ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับเกียรติจาก นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และผู้ช่วยทูตทหารไทยทั้ง 3 เหล่าทัพ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนในเรื่องต่าง ๆ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และลงนามในสมุดเยี่ยมของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ในโอกาสนี้ ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลอากาศเอก Fadjar Prasetyo เสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย (เทียบเท่าผู้บัญชาการทหารอากาศ)

และในช่วงบ่ายเดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก Agus Subiyanto ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ณ กองบัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย ซึ่งการแลกเปลี่ยนการสนทนาระหว่างกันของทั้งสองฝ่าย เน้นกระชับความสัมพันธ์ที่มั่นคงของทั้งสองกองทัพ และผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพบปะพูดคุย สร้างความเข้าใจโดยเฉพาะกิจกรรมการประชุมการแลกเปลี่ยนตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประชุม Air Working Group ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ ประสานงานระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ด้านการฝึก และการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการในด้านต่าง ๆ ของทั้งสองกองทัพให้มีเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพของกองทัพอากาศในการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) ของกองทัพอากาศอาเซียนในปี 2025 (ASEAN Exercise 2025) ณ สนามบินน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยเชิญชวนกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และกองทัพแห่งชาติอินโดนีเซียได้เข้าร่วมการฝึกฯ ครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้หารือในประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง และการขยายความร่วมมือด้านการฝึกระหว่างกองทัพอากาศของทั้งสองชาติ


กองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

error: Content is protected !!