ข่าวใหม่อัพเดท » อัญเชิญแม่โพสพคืนนา!! และประเพณีรับท้องข้าว เพื่อศิริมงคล ตามความเชื่อของชาวนาไทย

อัญเชิญแม่โพสพคืนนา!! และประเพณีรับท้องข้าว เพื่อศิริมงคล ตามความเชื่อของชาวนาไทย

9 ตุลาคม 2019
0

ชาวนาไทยได้จัดพิธี ประเพณีรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนนา ที่เป็นประเพณีเก่าแก่มาแต่โบราณ ตามความเชื่อของชาวนาไทย เพื่อศิริมงคล โดยเชื่อว่าการประกอบพิธีรับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนสู่นา จะทำให้การทำนาได้ผลผลิตดี ไม่มีอุปสรรคและถือว่าเป็นการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริเวณท้องนาให้ช่วยปกปักรักษาให้พืชพันธ์ุธัญญาหารอุดมสมบูรณ์

         ในวันนี้(9 ต.ค.62)ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง นาย สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธี รับท้องข้าว อัญเชิญแม่โพสพคืนสู่นา อันเป็นพิธีเสริมสร้างศิริมงคลของชาวนาไทยมาตั้งแต่โบราณ

          โดยมีนาย อภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่กลุ่มเกษตรกร ชาวนาแหลมฉบัง ตามความเชื่อมาแต่โบราณ ให้การทำนาได้ผลผลิตดี ไม่มีอุปสรรค และเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบริเวณพื้นที่นา ให้ช่วยปกปักรักษาพืชพันธุ์ธัญญาหาร ให้อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยตามประเพณีโบราณ ให้ลูก หลาน ชาวแหลมฉบังได้เรียนรู้และศึกษาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว สมชาย แก้วนุ่ม   ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก