ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 และ งานมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP ครั้งที่ 19

จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 และ งานมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP ครั้งที่ 19

9 ตุลาคม 2019
0

          นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี โดย อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกับ สถาบันสงฆ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอโคกโพธิ์ และคณะกรรมการจัดงานประเพณีชักพระ กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 และงานมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP ครั้งที่ 19 ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นประจำทุกปี

          ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11-20 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อร่วมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และดำรงรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดทำเรือพระ เสริมสร้างความสามัคคี ความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างสถาบันสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งสริมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษ์ที่ดีของจังหวัดปัตตานี และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

         ทั้งนี้ กำหนดให้มีพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP ครั้งที่ 19 ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. และกำหนดให้มีพิธีเปิดงานประเพณีชักพระ อำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ในวันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ภายในงานฯ มีการประกวดเรือพระ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทยอดใหญ่ ยอดเล็ก เรือโฟม และประเภทความคิด, การประกวด “ริ้วขบวนแห่และฟ้อนรำหน้าเรือพระ”, การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง บุคคลทั่วไป, การแสดงและการแข่งขันตีกลองเรือพระ, การแสดงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละชุมชน, การประกวด ยุวบุตร-ยุวธิดา เรือพระ และ การออกร้านแสดงนิทรรศการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าอุปโภค บริโภค จากตำบล/ท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ซึ่งจะมีการแสดงดาราศิลปิน และการประกวด สับเปลี่ยนกันทุกคืน

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

สำนักข่าวความมั่นคง