ข่าวใหม่อัพเดท » นายคมกฤต บุญทอง ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ สนธิกำลังจัดระเบียบสังคม พร้อมตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณริมแม่น้ำโขง

นายคมกฤต บุญทอง ป้องกันจังหวัดบึงกาฬ สนธิกำลังจัดระเบียบสังคม พร้อมตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณริมแม่น้ำโขง

9 ตุลาคม 2019
0

         วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 23.30 น. นายคมกฤต บุญทอง ป้องกันจังหวัด, จ.อ. สมบัติ ศรีลารักษ์ ผบ.ร้อยอส.จ.บก.๑, นายณัฐชนน ไชยวิเชียร รองผบ.ร้อยอส.จ.บก.๑ , นางกมลนิติยกานต์ แสงชา ปลัดอำเภอ (งานป้องกัน) อำเภอเมืองบึงกาฬ ร่วมกับ ชุดร้อยเวร ๒๐ สภ.เมืองบึงกาฬ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัด กองร้อย.อส.จ.บก.๑ และ กองร้อยอส.อ.เมืองบึงกาฬ ที่ ๒ จำนวน 30 นาย ออกปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบสังคม พร้อมตรวจสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการภายในจังหวัดบึงกาฬ พร้อมชี้แจงและแนะนำแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย เช่น พรบ. สถานบริการ พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2509 และ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติไม่พบผู้กระทำผิดแต่อย่างใด

         นอกจากได้ออกตรวจความสงบเรียบร้อยบริเวณริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีกลุ่มวัยมาจับกลุ่มมั่วสุมดื่มสุราจำนวนมาก ได้พบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับรถดัดแปลงท่อไอเสียจักรยานยนต์ส่งเสียงดังจำนวน 1ราย ซึ่ง ตร.สภ.เมืองบึงกาฬได้ยึดรถฯดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปแล้วครับ