ข่าวใหม่อัพเดท » มาตรา 16 แม่ทัพภาคที่ 4 มีอำนาจเต็ม ในการบริหารกฎอัยการศึก

มาตรา 16 แม่ทัพภาคที่ 4 มีอำนาจเต็ม ในการบริหารกฎอัยการศึก

8 ตุลาคม 2019
0

          มาตรา 16 เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎอัยการศึกนี้ เป็นการสำหรับป้องกันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา ด้วยกำลังทหารให้ดำรงคงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสรภาพ และสงบเรียบร้อยปราศจาก ราชศัตรูภายนอกและภายใน

แม่ทัพภาคที่ 4 มีอำนาจเต็ม ในการบริหารกฎอัยการศึก

ขอบคุณข้อมูล : เสียงเล่าจากปลายด้ามขวาน