ข่าวใหม่อัพเดท » จันทบุรี – งานวิ่งการกุศล “มะขามรันวันท่านพ่อใย ครั้งที่..1

จันทบุรี – งานวิ่งการกุศล “มะขามรันวันท่านพ่อใย ครั้งที่..1

3 ตุลาคม 2019
0

ก้าวแลกบุญ วันครบรอบการมรณภาพของพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย) คณะศิษยานุศิษย์ ร่วมกับวัดมะขาม และเทศบาลตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม งานวิ่งการกุศล “มะขามรันวันท่านพ่อใย โดยเงินรายได้ ไม่หักคำใช้จ่ายใดๆ บริจาคให้กับ 4 หน่วยงานเพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

         โดยช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าวัดมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายวีระ พวงภู่ นายอำเภอมะขาม, นายประวิช ลิศพทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลมะขาม และคณะศิษยานุศิษย์ ท่านพ่อใย วัดมะขาม ร่วมกันเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล”มะขามรัน วันท่านพ่อใย ครั้งที่ 1″ เนื่องในวันที่ 3 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการมรณภาพของพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิต (ท่านพ่อใย) วัดมะขาม ซึ่งทุกๆปี ศิษยานุศิษย์ร่วมกับวัดมะขามจะมีกิจกรรมร่วมทำบุญระลึกถึง ท่านพ่อใย

          สำหรับปีนี้คณะศิษยานุศิษย์ได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ประกอบกับ เทศบาลตำบลมะขามได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ แนวคิดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเซิงกีฬาจึงเป็นอีกหนึ่งพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม วิ่งการกุศลภายใต้ชื่อ “มะขามรันวันท่านพ่อใยครั้งที่ 1” โดยเงินรายได้ไม่หักคำใช้จ่ายใด ๆ นำไปบริจาคให้กับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ วัดมะขาม โรงเรียนบ้านมะขาม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ และโรงพยาบาลมะขาม เพื่อใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

         ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลครั้งนี้มี ประกอบด้วย ประเภทระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่แยกรุ่น และประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร แยกเป็นประเภทชายและหญิง ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รุ่นอายุ 19-39 ปี และ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น กว่า 800 คน ซึ่งขณะปล่อยตัวนักวิ่งมีการลั่นฆ้องและเจ้าอาวาสวัดมะขามได้มีการประพรมน้ำมนต์ให้กับนักวิ่งเพื่อความเป็นศิริมงคลด้วย

ภาพ/ข่าว สุปราณี  แก้วหุง ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก