ข่าวใหม่อัพเดท » คณะสงฆ์จันทบุรี มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

คณะสงฆ์จันทบุรี มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

19 กันยายน 2023
0

คณะสงฆ์จันทบุรี มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ อำเภอมะขาม อนุเคราะห์เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันนี้ ( 15 ก.ย.66) ที่บ้านเลขที่ 15/2 หมู่ 10 บ้านแกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี พระมหาชนก เขมกาโม รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดศรีเมือง ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ พร้อมด้วย นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นสักขีพยาน พร้อมแสดงความยินดีกับครอบครัวนางวันดี คามสุข ที่ได้รับบ้านสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ของคณะสงฆ์อำเภอมะขาม

สำหรับโครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นตามมติคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีเมื่อต้นปี พ.ศ.2564 ที่ให้แต่ละอำเภอสร้างบ้านเพื่ออนุเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติไม่มีที่อยู่อาศัย ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรง โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอของตนโดยรวบรวมทุนทรัพย์ สิ่งของ และความร่วมมือต่างๆ สร้างบ้านตามโครงการบ้านสังฆประชานุเคราะห์ คณะสงฆ์จันทบุรี อย่างน้อยอำเภอละ 1 หลังต่อปี หรือตามความสามารถเท่าที่คณะสงฆ์พึงทำได้ ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีได้มีการก่อสร้างและส่งมอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์รวมหลังนี้ เป็นหลังที่ 53


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

error: Content is protected !!