ข่าวใหม่อัพเดท » พลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล โปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ เป็นผู้แทนน้อมถวายน้ำสรง, ผ้าไตรจีวร และแจกันดอกไม้ แด่…ท่านพระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี เนื่องในงานมุทิตา ครบรอบ 59 ปี 34 พรรษา

พลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล โปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ เป็นผู้แทนน้อมถวายน้ำสรง, ผ้าไตรจีวร และแจกันดอกไม้ แด่…ท่านพระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี เนื่องในงานมุทิตา ครบรอบ 59 ปี 34 พรรษา

18 กันยายน 2023
0

พลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล โปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ เป็นผู้แทนน้อมถวายน้ำสรง, ผ้าไตรจีวร และแจกันดอกไม้ แด่…ท่านพระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี เนื่องในงานมุทิตา ครบรอบ 59 ปี 34 พรรษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566 พลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล โปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และอัญเชิญน้อมถวายน้ำสรง(น้ำอบไทย), ผ้าไตรจีวร และแจกันดอกไม้ แด่… ท่านพระครูธรรมธรสมพล ปัญญาพโล เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคี, ประธานศูนย์อมรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ในงานมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคลครบรอบ 59 ปี 34 พรรษา

1.พลเอก ม.จ.จุลเจิม ยุคล

โปรดให้ ว่าที่ร้อยตรี หม่อมราชวงศ์นิวัติ กัลยาณวงศ์ ตำแหน่ง

  • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (มวท.)
  • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วัดป่าประชาสามัคคี (ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ)
  • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์วัดป่าซำตารมย์ (ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ)
  • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำนักสงฆ์อุทยานพุทธพระโต(ธ) (ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี)
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, กรุงเทพฯหนังสือพิมพ์ข่าวตำรวจสยาม, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)
  • ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี

โดยมีรายนามผู้แทนหม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง น้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้ เรียงตามสายราชสกุล ดังนี้

2. หม่อมราชวงศ์ลัดดาวัลย์ กัลยาณวงศ์ นามอำนาจ

มอบหมายให้ นายพิชัย ตุลยเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนา เป็นผู้แทนน้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้

3. หม่อมราชวงศ์ทรงศรี กัลยาณวงศ์ ราชพิตร

มอบหมายให้ นางวัชรา รัตนโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนหาญ เป็นผู้แทนน้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้

4. หม่อมราชวงศ์เรวดี กัลยาณวงศ์ สงวนศิษย์

มอบหมายให้ นายวิทยา วงค์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบา เป็นผู้แทนน้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้

5. หม่อมราชวงศ์ศิริพิไลย กัลยาณวงศ์
มอบหมายให้ นายชวน แก้วกัณหา ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

6. หม่อมหลวงวัลย์วิภา จรูญโรจน์
มอบหมายให้ คุณพรศรี เจริญศรี ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภาค 3
เป็นผู้แทนน้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้

7. หม่อมหลวงสัญชัย ทองแถม

มอบหมายให้ นายทรงพล โพธิ์ชาว ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาน
เป็นผู้แทนน้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้

8. หม่อมหลวงสวรรญกร นันทวัน
มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ ชยณัฐฐปนนท์ ประธานชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี
และ นางสาวลัดดา บุญสน เป็นผู้แทนน้อมถวายผ้าไตรจีวรและแจกันดอกไม้

9. นางศุภรัตน์ สมบัติ และคณะผู้แทนคณะศิษย์ จากชมรมจิตอาสาต้นกล้าความดี
ถวายแจกันดอกไม้


error: Content is protected !!