ข่าวใหม่อัพเดท » จ.นครพนม ประกอบพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

จ.นครพนม ประกอบพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

18 กันยายน 2023
0

จ.นครพนม ประกอบพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่หอประชุมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 อัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มามอบให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่จำนวน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดนครพนมที่มีความเข้มแข็ง สามัคคี และได้ร่วมกันป้องกันยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง นำมาซึ่งความสงบสุข ความปลอดภัย และร่มเย็นในหมู่บ้านชุมชน

โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นตั้งแต่ปี 2547 จนมาถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 26,507 แห่งทั่วประเทศ และในทุก ๆ ปี จะมีการจัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชน เพื่อเป็นทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาของทุกคนกับเงินทุนพระราชทานประเดิมเริ่มต้นกองทุนละ 8,000 บาท ให้ได้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านในชุมชนของตนเอง อันจะก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของทุกคนอย่างยั่งยืนสืบไป

ซึ่งในปี 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปในงาน มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 1,053 แห่ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทาน และผู้แทนภาคประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน และในวันนี้จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครพนม จึงได้จัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 ขึ้น ภายใต้แนวคิด รวมศรัทธา สืบสานพัฒนา ประชาร่มเย็น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยในปัญหายาเสพติดของประชาชน ทั้งเป็นการกระตุ้นให้แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เกิดความภาคภูมิใจ เกิดอุดมการณ์อันหนักแน่น ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสนองพระราชปณิธานแม่ของแผ่นดิน

โดยในโอกาสนี้สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้มีการส่งมอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะสำหรับยาบ้าและยาไอซ์ให้กับพัฒนาการอำเภอ เพื่อนำไปใช้ในการ Re X-ray คณะกรรมการและสมาชิกครัวเรือนปลอดภัยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 46 หมู่บ้านในพื้นที่ 9 อำเภอ ยกเว้น อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และอำเภอบ้านแพง ที่ไม่มีในรายงานการแพร่ระบายของยาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยจะมีการประสานความร่วมมือกับที่ทำการปกครองอำเภอ ตำรวจ ทหาร หน่วยงานความมั่นคง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล เพื่อร่วมกันตรวจเช็คกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยหมู่บ้านละ 50 คน


เทพข่าวร้อน
เพลิงพระกาฬ
ฟร้องข่าวสด รายงาน

error: Content is protected !!