ข่าวใหม่อัพเดท » มทบ.210 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2566 ในประเภท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารหรือตำรวจ

มทบ.210 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2566 ในประเภท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารหรือตำรวจ

18 กันยายน 2023
0

มทบ.210 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2566 ในประเภท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารหรือตำรวจ

วันที่ 18 ก.ย.66 ที่อาคารเอนกประสงค์ มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นคร พนม พ.อ.จักริน จิตคติ รอง ผบ.มทบ.210 มอบหมายให้ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ให้แก่คณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลที่ได้ร่วมดำเนินการ ในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2566 ประเภท ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยทหารหรือตำรวจ โดยหน่วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือความภูมิใจ คือเกียรติประวัติ ของชาวค่ายพระยอดเมืองขวาง ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลของหน่วยที่ได้ดำเนินการ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตรกรรม,การเลี้ยงสัตว์ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


เทพข่าวร้อน
เพลิงพระกาฬ
ฟร้องข่าวสด รายงาน

error: Content is protected !!