ข่าวใหม่อัพเดท » องคมนตรี นำเยาวชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

องคมนตรี นำเยาวชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

18 กันยายน 2023
0

องคมนตรี นำเยาวชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นาย อำพน กิตติอำพน องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ผู้นำชุมชน ส่วนราชการ หน่วยงาน คณะครู และเด็กนักเรียน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ภาคีเครือค่าย และประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่แตง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา ณ โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


นที มีเดช