ข่าวใหม่อัพเดท » ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ โรงแรม เอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม

ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ โรงแรม เอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม

17 กันยายน 2023
0


ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม ประธานกล่าวเปิดงาน ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 ในหัวข้อ

  1. การรับมือเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่าง กสทช.
  2. การอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่แบบหลอมรวมและเพื่อสาธารณะประโยชน์ และผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม”

ณ โรงแรม เอสตะวัน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 13 กันยายน 2566