ข่าวใหม่อัพเดท » ‘นายกรัฐมนตรี ’ แอ่วเชียงราย ลงพื้นที่ชายแดนแม่สาย พบกลุ่มชาติพันธุ์ ติดตาม รับฟังการค้าชายแดน – ปัญหายาเสพติด จากหน่วยงาน

‘นายกรัฐมนตรี ’ แอ่วเชียงราย ลงพื้นที่ชายแดนแม่สาย พบกลุ่มชาติพันธุ์ ติดตาม รับฟังการค้าชายแดน – ปัญหายาเสพติด จากหน่วยงาน

16 กันยายน 2023
0

‘นายกรัฐมนตรี ’ แอ่วเชียงราย ลงพื้นที่ชายแดนแม่สาย พบกลุ่มชาติพันธุ์ ติดตาม รับฟังการค้าชายแดน – ปัญหายาเสพติด จากหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจด่านชายแดนแม่สาย พร้อมรับฟัง สถานการณ์การค้าตามแนวชายแดน ต่อมานายกรัฐมนตรี ได้เดินไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายโดยได้กล่าวสวัสดีและทักทายประชาชน ที่มาให้การต้อนรับจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ยังได้โบกมือทักทายประชาชนฝั่งเมียนมาด้วย ซึ่งประชาชนฟังเมียนมาโบกมือทักทายกลับมาเช่นกัน พร้อมกันนี้ระหว่างเดินตรวจด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การค้าชายแดนเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ และดูแลอย่างรอบคอบ จะสนับสนุนเท่าที่ทำได้ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ทั้งนี้ ระหว่างเดินเยี่ยมชมด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ได้มีประชาชนยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องปัญหาสินค้าการเกษตร โดยขอให้นายกรัฐมนตรี เข้าดูแลช่วยเหลือซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องเอาไว้

จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไร้สัญชาติ (สิทธิการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิในที่ดินทำกิน และสิทธิในด้านอื่นๆ) โดยได้พบปะกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผาอาข่า เผ่าลีซอ เผาราหู่ เผาปกาเกอะยอ เผาลัวะ ฯลฯ ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผ้าไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น หาปักชนเผ่าไตหย่า ผ้าปักด้วยมือบ้านสันกอง ผ้าไทลื้อ และเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ก่อนรับฟังและพูดคุยประเด็นการค้าชายแดน (NEC) และยาเสพติด จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน อาทิ หอการค้า สำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ จากตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อให้รัฐบาลหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวต่อไป ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ระหว่างนายกรัฐมนตรี พบกลุ่มชาติพันธุ์ ได้มอบดาบของของชนเผ่าไทยลื้อให้ แต่นายกรัฐมนตรี ได้ส่งมอบคืน ต่อมานายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาการค้าชายแดน ยาเสพติด และชาติพันธุ์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า สวัสดี ทุกท่าน ทั้งรัฐมนตรีและข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ มากันเต็มห้อง บ่งบอกถึงความสำคัญจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่สำคัญมาก มีการค้าเชื่อมโยงไปยังเพื่อนบ้านต่างๆ ไม่ได้มาจังหวัดเชียงรายหลาย 10 ปี และช่วงหาเสียง ไม่ได้มา อีกท่านหนึ่งมา แต่มาแล้วได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นคนเยอะมาก อยากจะทักทายทั้งหมดและพูดคุยกับหน่วยงานราชการทุกหน่วย ถือเป็นจังหวัดแรกๆ ที่ตนพร้อมคณะได้มาเยือนหลังจากได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเป็นจุดการค้าสำคัญ จุดหนึ่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการขนถ่ายสินค้าจากหลายจังหวัด เรื่องการท่องเที่ยว เรื่องการเกษตรด้วย ทั้งนี้ ทราบดีว่าปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด อบายมุขทั้งหลาย ตรงนี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญ ปัญหาสังคมก็เป็นปัญหาใหญ่ แต่ตรงนี้เป็นเพียงจุดหนึ่งของปัญหา ซึ่งชายแดนถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต้องบริหารจัดการให้ดี ดังนั้นอยากรับฟังความคิดเห็น หากมีอะไรที่จะนำไปให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

โดย นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ณ ด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่ 1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


นที มีเดช

error: Content is protected !!