ข่าวใหม่อัพเดท » การแข่งขันกีฬานักเรียน “พญาแก้วคัพ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

การแข่งขันกีฬานักเรียน “พญาแก้วคัพ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

9 กันยายน 2023
0

การแข่งขันกีฬานักเรียน “พญาแก้วคัพ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรมิตรวิทยา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาราษฎรจังหวัดน่าน เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน “พญาแก้วคัพ” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565

การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาให้สมวัย การแสดงความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการเล่นฟุตบอลฟุตซอลและวอลเลย์บอล ในระดับยุวชน อายุไม่เกิน 10 ปี และ ไม่เกิน 12 ปี

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพญาแก้ว (อปต พญาแก้ว) โดยพระครูศีลนันทโชติ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง จำนวน 5,000 บาท, กองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเชียงกลาง โดยนายมนัส พลหล้า ประธานกองทุนฯ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท, นายนพรัตน์ ถาวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน, นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาราษฎรจังหวัดน่าน เขต 3 และหน่วยงานองค์กร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชนในพื้นที่ร่วมสนับสนุน

โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 15 โรงเรียน จากอำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง ดังนี้

 1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ)
 2. โรงเรียนชุมชนเจดีย์เชียงโคม
 3. โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง
 4. โรงเรียนบ้านน้ำคา
 5. โรงเรียนส้อเด่นพัฒนา
 6. โรงเรียนไตรคามวิทยา
 7. โรงเรียนธาราบรรพต
 8. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
 9. โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา
 10. โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
 11. โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี
 12. โรงเรียนบ้านสบกอน
 13. โรงเรียนบ้านใหม่
 14. โรงเรียนแพะกลาง
 15. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร 084-8084888

error: Content is protected !!