ข่าวใหม่อัพเดท » “พาณิชย์ลำพูน” ยกขบวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ โชว์ศักยภาพเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ หวังสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

“พาณิชย์ลำพูน” ยกขบวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ โชว์ศักยภาพเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ หวังสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

9 สิงหาคม 2023
0

“พาณิชย์ลำพูน” ยกขบวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ โชว์ศักยภาพเชื่อมโยงเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ หวังสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อเจรจาการค้าสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ ภายใต้ชื่องาน “LANNA CONNECT BUSINESS MATCHING” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มีพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี และผู้แทนจากสำนักพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่น จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมกิจกรรม

โดยนางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน ในนามของผู้จัดงานกล่าวว่า สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมบูรณาการจัดงาน “LANNA CONNECT BUSINESS MATCHING” กิจกรรมเชื่อมโยงเพื่อเจรจาการค้าสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ ภายใต้ โครงการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาส และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ ออกสู่ผู้บริโภคต่างจังหวัดและต่างภูมิภาค เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ ติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้ประกอบการเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองในด้านเทคนิคการเจรจาธุรกิจการค้า การบริหารจัดการ และการประกอบธุรกิจการค้า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์เด่นภาคเหนือ 17 จังหวัด ผ่านการจัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า


นที มีเดช

error: Content is protected !!