ข่าวใหม่อัพเดท » สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช นำทีมกลุ่มผู้ประกอบการ 11 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันจัดงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้”

สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช นำทีมกลุ่มผู้ประกอบการ 11 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันจัดงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้”

4 สิงหาคม 2023
0

สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช นำทีมกลุ่มผู้ประกอบการ 11 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันจัดงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้”

วันที่ 3 ส.ค.2566 : กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมกลุ่มผู้ประกอบการ 11 จังหวัดภาคใต้ ร่วมกันจัดงาน”สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2–6 สิงหาคม 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานกล่าวว่า “กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจึงมุ่งเน้นเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้ากับทุกภาคส่วนขยายช่องทางการค้าและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเมืองสู่ชุมชน เพื่อยกระดับรายได้ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้นำสินค้าดี สินค้าเด่น จากทั้ง 11 จังหวัดภาคใต้ มาถึงกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตร สินค้า GI สินค้าอัตลักษณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์สร้างโอกาสให้กับ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในงานนี้ได้นำสินค้าเด่นของภาคใต้ จำนวน 50 คูหา อาทิ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า GI ของใช้ของตกแต่ง อาหารท้องถิ่นของภาคใต้ จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ กิจกรรมการส่งเสริมการขาย การไลฟ์สดขายสินค้า รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดการจัดงาน”

การจัดงาน “สินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในงานพบกับสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า OTOP สินค้า GI สินค้า BCG โดยเป็นสินค้าเด่น อัตลักษณ์เมืองใต้ 11 จังหวัด จากจังหวัดชุมพร,ระนอง,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,พัทลุง,สงขลา และสตูล


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน