ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ/ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4305 พบปะ พัฒนาสัมพันธ์กับ กำลังทหารป้องกันชายแดน กองพันทหารราบมลายูที่ 4 (RAMD) ณ จุดตรวจร่วม 34 อ.ปาดังเตอรัป รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ/ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4305 พบปะ พัฒนาสัมพันธ์กับ กำลังทหารป้องกันชายแดน กองพันทหารราบมลายูที่ 4 (RAMD) ณ จุดตรวจร่วม 34 อ.ปาดังเตอรัป รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

5 มิถุนายน 2023
0

สงขลา//สะบ้าย้อย – ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ/ตรวจเยี่ยมชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4305 พบปะ พัฒนาสัมพันธ์กับ กำลังทหารป้องกันชายแดน กองพันทหารราบมลายูที่ 4 (RAMD) ณ จุดตรวจร่วม 34 อ.ปาดังเตอรัป รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศด้วยรถอเนกประสงค์ ATV ไปยังหลักเขตแดนที่ 34 เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และรับฟังบรรยายสรุป จากชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4305 พร้อมทั้งพบ ปะให้โอวาทและมอบของบำรุงขวัญ ณ จุดตรวจร่วม 34 บ.ทุ่งไทรแจ้ ต.เขาแดง อ.สะบ้า ย้อย จ.สงขลา ทั้งนี้ได้พบปะ พัฒนาสัมพันธ์กับ กำลังทหารป้องกันชายแดน กองพันทหารราบมลายูที่ 4 (RAMD) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารบกไทย – และทหารบกมาเลเซีย พร้อมมอบของที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน(โรตีน้ำแกง) โดยมี พันเอก ฐนิตพนธ์ หงษ์วิไล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ ณ จุดตรวจร่วม 34 อ.ปาดังเตอรัป รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย


ภาพ/ข่าว @อ้อม มณีรัตน์

error: Content is protected !!