ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าฯ ลำพูน ชื่นชมเยาวชนลำพูน ตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน”

ผู้ว่าฯ ลำพูน ชื่นชมเยาวชนลำพูน ตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน”

1 มิถุนายน 2023
0

ผู้ว่าฯ ลำพูน ชื่นชมเยาวชนลำพูน ตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน”

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) เวลา 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัด เข้าร่วมแข่งขัน “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน”เพิ่มขีดความสามารถสร้างทักษะ ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนความรู้ ให้เยาวชนได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

นายธวัชชัย พัฒนปาลี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนและสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือก
ตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน” เพื่อส่งเสริมเยาวชนสานต่ออาชีพในฝัน สร้าง Soft Powerผ่านเพลงลูกทุ่ง เพิ่มทักษะด้านการร้องเพลงให้กับเยาวชน อีกทั้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสร้างทักษะ ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปินอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในการคัดเลือกเป็นตัวแทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน จึงได้จัดทำเกียรติบัตร มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกตัวแทนมิราเคิล มิวสิคประจำจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3 คน ดังนี้ นายกฤติกาภร เชาวนะ นายอธิคม ใจศรี และนางสาวจิรภิญญา สร้อยญาณ

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวชื่นชมเยาวชนตัวแทนจังหวัดลำพูน ทั้ง 3 คน ที่ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง ขับเคลื่อน Soft Power ผ่านบทเพลงลูกทุ่ง อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำพูนได้อีกด้วย


error: Content is protected !!