ข่าวใหม่อัพเดท » ทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

ทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

1 มิถุนายน 2023
0

จังหวัดลพบุรี – ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพลฯ จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

ที่สโมสรนายทหาร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพลฯ จังหวัดลพบุรี พลตรี นพสิทธิ์ คงชินศาสตร์ธิติ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นประธาน นำข้าราชการกำลังพล ตลอดจน สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมด้วยคณะ ครู นักเรียน โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยังได้นำข้าราชการกำลังพล และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างเป็นอเนกประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระปรีชาสามารถ พระราชจริยวัตรอันงดงาม อีกทั้งยังได้ตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริการทรงงาน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยอาณาราษฎร และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พระองค์ทรงพระราชทานถุงยังชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ สำหรับโรงพยาบาลในประเทศไทย รวมทั้งพระราชทานน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก

นอกจากนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ยังได้พระราชทาน “โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ มาใช้ในการสนับสนุนการจ้างงาน พร้อมกับการให้ความรู้ ในด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย ในการบริโภคต่อตนเองและครัวเรือน รวมถึงชุมชนอย่างถาวรยั่งยืนต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ยังได้เชิญชวนกำลังพล และครอบครัว ภายในค่ายภูมิพลฯ ร่วมลงนามถวายนพระพร ในระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างพร้อมเพียงกัน


กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090

error: Content is protected !!