ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ เนื่องในงานน้อมรำลึกครบรอบ 11 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง“

ผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ เนื่องในงานน้อมรำลึกครบรอบ 11 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง“

25 พฤษภาคม 2023
0

ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ เนื่องในงานน้อมรำลึกครบรอบ 11 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง“

วันนี้ (25 พ.ค.66) เวลา 09.30 น. ที่แปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาส่วนพระองค์ เนื่องในงานน้อมรำลึกครบรอบ 11 ปี ครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง“ พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่ 11 ของการเสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจคลายความทุกข์ของประชาชน หลังจากผ่านวิกฤตมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตปลูกข้าวในพื้นที่ดินส่วนพระองค์ สำหรับการจัดงานในปีนี้ ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อ มวลชน มากกว่า 300 ราย ได้ร่วมน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน รวมทั้งได้ร่วมกันปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต และจะมีการจัดงานเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาส่วนพระงค์ ในช่วงเดือนสิงหาคม จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ ร่วมเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าว การจัดการฟางข้าวในแปลงนา เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ (ทุ่งมะขามหย่อง) ในปี 2566 นี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำแปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งมีคุณลักษณะเด่น เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่ม ปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อหุงต้มคุณภาพข้าวสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม การปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำ โดยใช้รถดำนาแบบนั่งขับ นิทรรศการเทิดพระเกียรติความเป็นมาการพัฒนาพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ นิทรรศการข้าวปทุมธานี 1 กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การลดต้นทุนการผลิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต และการสาธิตการทำอาหารแบบประยุกต์จากข้าวเจ้า

ทั้งนี้ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกรเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะนำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย สำหรับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจศึกษาดูงาน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมายเลขโทรศัพท์ 0 3533 6583


สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

error: Content is protected !!