ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บริหารเมืองพัทยา เดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ต่อยอดความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

ผู้บริหารเมืองพัทยา เดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ต่อยอดความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

25 พฤษภาคม 2023
0

ชลบุรี – ผู้บริหารเมืองพัทยาเดินทางไปปฏิบัติราชการที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ต่อยอดความร่วมมือร่วมกันทั้ง 2 ประเทศ

นายภูมิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เดินทางไปยังกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อปฏิบัติราชการระหว่างประเทศ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานคริสจักร korea methodist โดยมี Mr.Bishop Lee chel Korea methodist church ผู้อำนวยการคริสจักร korea methodist ให้การต้อนรับ

ทางคณะทั้งสองได้สนทนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านกีฬา ภาษา และวัฒนธรรม โดยทางผู้อำนวยการคริสจักร korea methodist ยินดีให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงความร่วมมือการจัดการครูอาสาสมัคร และโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาในอนาคตด้วย

มีรายงานด้วยว่า ทางคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ได้รับสายดำดั้ง 5 กิตติมศักดิ์ จาก Mr.Lee dongshep President of kukkiwon world headquarter ประธานสถาบันเทควันโด้ คุนกิวอน สำนักงานใหญ่ระดับโลก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกีฬา และเป็นอีกจุดหมายสำคัญเพื่อส่งเสริม Sport tourism ของเมืองพัทยาและสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำหลักสูตรการเรียนการสอนเทควันโดเทควันโดจากเกาหลีใต้มายังโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทบา ทั้ง 11 โรงเรียน ให้นักเรียนที่สนใจได้รับการฝึกเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย


ภาพ/ข่าว
นายโยธิน พรมแตง
ศูนย์ข่าวพัทยา รายงาน
ขอบคุณ เก่ง ณ สงขลา