ข่าวใหม่อัพเดท » สุโขทัย-จัดกีฬาสีภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย-จัดกีฬาสีภายในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

19 กันยายน 2019
0

         วันที่ 19 กันยายน 2562 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดการแข่งขันกีฬาสีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ณ.สหกรณ์นิคมศรีสำโรง ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

          ในการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ มีวัตถุประ สงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ ช่วยส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ สติปัญญาและสังคม

         โดยแบ่งกลุ่มสีออกเป็น 4 สี ดังนี้ สีเขียว สีม่วง สีส้ม สีฟ้า โดยมีประเภทกีฬาคือ ฟุต บอล, เปตอง, วอลเล่ย์บอล, โปรกอล์ฟ, มะเขือยาว, ห่วงมหาสนุกและกีฬามหาสนุก เป็นต้น สำหรับผู้เข้าการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรในสังกัดรวมทั้งสิ้น 500 คน


นายพงศ์เทพ สาคร รายงานจากจังหวัดสุโขทัย