ข่าวใหม่อัพเดท » จ.จันทบุรี มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ)ประจำปี 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างในวันข้าราชการพลเรือน

จ.จันทบุรี มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ)ประจำปี 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างในวันข้าราชการพลเรือน

30 มีนาคม 2023
0

จ.จันทบุรีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น (ครุฑทองคำ)ประจำปี 2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างในวันข้าราชการพลเรือน

วันนี้ ( 30 มี.ค.66 ) ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2565จากข้าราชการที่ส่งผลงานเข้าพิจารณา 8 ราย และผู้ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565 ( ครุฑทองคำ ) จำนวน 3 ราย ได้แก่ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง 1 นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี 2.นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องกะพัด ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว และ ตำแหน่งประเภทวิชาการ/ระดับชำนาญการพิเศษ/ระดับชำนาญการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ ได้แก่ พันตำรวจโทหญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ท่ามกลางความยินดีของหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรีในที่ประชุมกรมการจังหวัด


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก