ข่าวใหม่อัพเดท » ชาวบ้านป่งแดง วอนขอภาครัฐช่วยมาแก้ไขลำห้วยจงอางขาดมานาน

ชาวบ้านป่งแดง วอนขอภาครัฐช่วยมาแก้ไขลำห้วยจงอางขาดมานาน

30 มีนาคม 2023
0


มุกดาหาร – ชาวบ้านป่งแดง อำเภอนิคมคำสร้อย วอนหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมฟื้นฟูบริเวณรอบห้วยจงอาง ให้กลับมาอยู่ในสภาพเหมือนเดิม ภายหลังเมื่อปี 2563 ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 อุบลราชธานี เข้ามาขุดลอกช่องระบายน้ำ ผ่านไปกว่า 3 ปี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

30 03 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านป่งแดง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมตัวกันกว่า 30 คน วอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยเข้ามาดูแลและซ่อมแซมปรับปรุงฝายกักเก็บน้ำ ห้วยจงอาง ที่เจอสภาวะน้ำท่วมที่นาจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ เป็นเวลากว่า 3 ปี เนื่องจากราษฎรในพื้นที่บริเวณรอบห้วยจงอาง 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ที่เจอสภาวะน้ำท่วมที่นาจนไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ บริเวณสปิลเวย์ปล่อยน้ำท้ายลำห้วยสูงเกินไป จึงไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทำให้น้ำเอ่อท่วมที่นาของราษฎรบริเวณใกล้เคียงไม่สามารถทำนา และเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรได้ และในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำกัดเซาะพื้นที่นาของชาวบ้าน บริเวณข้าง ๆ สปิลเวย์เป็นช่องทางระบายน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ต่ำกว่าระดับสปิลเวย์ ทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ไร่นาชาวบ้าน ทำให้น้ำได้ไหล่ผ่านอย่างสะดวก และผ่านไปกว่า 3 ปี แล้ว สภาพของพื้นที่บริเวณรอบห้วยจงอาง มีสภาพพังเสียหาย เพราะถูกน้ำกัดแซะ เสียหายอย่างหนักไปกว่าเดิม แทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน แต่กลับมาเป็นเพิ่มปัญหาให้ชาวบ้านเสียอีก จึงอยากจะวอนขอความเห็นใจหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงช่วยเข้ามาแก้ไขปรับปรุงให้ชาวบ้านเหมือนเดิม เคยทำหนังสื่อไปยื่นให้ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารแล้ว แต่เรื่องก็เงียบหายไป

นายสมหมาย คำลือ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 9 หมู่ 4 บ้านป่งแดง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน บอกว่า ได้รับความเดือดร้อนหนัก เวลาน้ำมาเยาะได้ไหลเข้าที่นา ได้กัดเซาะที่นา ทำให้คันนาขาด คนก็เดินทางยากลำบาก พอถึงหน้าแล้งมาไม่มีน้ำ พอถึงหน้าฝนน้ำก็ไหลช้า เพราะสปิลเวย์มันสูงเกินไป ชาวบ้านเดือดร้อน อยากให้มาปรับมาแก้ไขลดลง มาถมพื้นที่ที่น้ำกัดเซาะให้หน่อย เพื่อสัญจรไปมาหาสู่กันได้ ชาวบ้านได้ใช้สัญจรไปมา มันไม่มีประโยชน์ เคยเข้าไปร้องเรียนที่อำเภอศูนย์ดำรงธรรม เจ้าหน้าที่ได้ลงมาดูแล้วเรื่องก็เงียบหายไป อยากฝากผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาปรับปรุงแก้ไข ประชาชนเดือดร้อน อยากให้มาถมที่ให้ มาลดฝ่ายน้ำให้มันต่ำลงลดลงกว่าเดิม พอน้ำเยอะน้ำไม่มีที่ระบายออก น้ำไปกัดเซาะที่นา ฝ่ายก็ขาดไม่มีน้ำ อยากฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้เข้ามาดูแลแก้ไข ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนัก ปัญหาเกิดมาตั้งแต่ปี 63 ได้เข้าไปที่อำเภอ ก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ ประชาชนไม่มีที่พึ่ง ผ่านมาแล้วหลายปี ปัดไปเรื่อย ๆ ไม่มีใครลงมาแก้ไขจริงจัง ประชาชนลำบากหนัก พูดมาก็จุกในอก น้ำมากัดเซาะที่นา ถ้าปีนี้ไม่มาถมที่นาให้ ไม่มีที่กักเก็บน้ำ ทำนาก็ไม่ได้

นายเลิศ บุญเรืองนาม ชาวบ้านป่งแดง ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดา หาร ได้บอกว่า อยากได้ถนน 2 ฝั่งลำห้วย เพราะว่าชาวนาได้ใช้ถนนตลอดทั้งหน้าแล้งและหน้าฝน ถ้าเป็นไปได้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาทำมาซ่อมแซมให้ด้วย ชาวบ้าน 4 หมู่ ที่ใช้สัญจรไปมาเส้นทางนี้ ( บ้านป่งแดง บ้านเหล่าต้นยม บ้านหนองน้ำเต้า และบ้านน้ำเที่ยง ) ที่ใช้สัญจรไป รวมถึงขนพืชผลทางการเกษตรเข้าไปขายในอำเภอด้วย ปัจจุบันได้ชำรุดพังเสียหายจากน้ำกัดเซาะ ประมาณ 4 กม.

สำหรับห้วยจงอาง บ้านป่งแดง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยปกติน้ำจะต้องมีกักเก็บในลำห้วย แต่ภายหลังกลับไม่มีน้ำทำให้ชาวบ้าน 4 หมู่บ้านเดือดร้อนเพราะต้องอาศัยน้ำในการทำการเกษตร ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทั้งหน้าฝนและหน้าแล้ง จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ให้ด้วย เพื่อที่จะให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ในสภาพปกติต่อไป…


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร 081-5449094