ข่าวใหม่อัพเดท » “กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

23 มีนาคม 2023
0

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สำหรับการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายในพื้นที่และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการชี้แจงนโยบายของ กอ.รมน.และแนวทางการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมที่จะนำไปปฏิบัติและสามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติและปรับปรุงแผนงานต่อไป


error: Content is protected !!