ข่าวใหม่อัพเดท » อำเภอธาตุพนม หน่วยงานความมั่นคง ลงพื้นที่ สแกนหาเป้าหมายผู้เสพผู้ติดยาเสพติด !! รายงานการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายฯ

อำเภอธาตุพนม หน่วยงานความมั่นคง ลงพื้นที่ สแกนหาเป้าหมายผู้เสพผู้ติดยาเสพติด !! รายงานการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายฯ

18 มีนาคม 2023
0

จ.นครพนม – อำเภอธาตุพนม หน่วยงานความมั่นคง ลงพื้นที่ สแกนหา เป้าหมายผู้เสพผู้ติดยาเสพติด !! รายงานการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น.นายปรัตถกร บุสาวรรณกร นายอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ฝ่ายความมั่น คงออกดำเนินการเร่งรัดค้นหากลุ่ม เป้าหมาย ผู้เสพ/ผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในตำบลอุ้มเหม้า และตำบลน้ำก่ำ เพื่อนำผู้เสพฯ ที่สมัครใจบำบัด เข้าโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอธาตุพนม รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 20 มี.ค. – 3 เมย.2566 โดยใช้สถานที่ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 235 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม เปิดเป็นศูนย์อบรมฟื้นฟูฯ ผลการปฏิบัติ พบผู้เสพฯ จำนวน 10 ราย จึงนำเข้ากระบวนการคัดกรอง เพื่อนัดเข้าโครงการฯ ตามกำหนดการต่อไป

เทพข่าวร้อน สำนักข่าวความมั่นคง จังหวัดนครพนม รายงาน

error: Content is protected !!