ข่าวใหม่อัพเดท » “รองแม่ทัพภาคที่ 3″ จิบกาแฟประสานความร่วมมือ ส่วนราชการเมืองสองแคว” หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ จัดงานกาแฟยามเช้า ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

“รองแม่ทัพภาคที่ 3″ จิบกาแฟประสานความร่วมมือ ส่วนราชการเมืองสองแคว” หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ จัดงานกาแฟยามเช้า ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

18 มีนาคม 2023
0

“รองแม่ทัพภาคที่ 3″ จิบกาแฟประสานความร่วมมือ ส่วนราชการเมืองสองแคว” หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ จัดงานกาแฟยามเช้า ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วม กิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 5 พร้อมด้วย พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 , นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก , นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริษาริศารองผู้ว่าฯจังหวัดพิษณุโลก กล่าวทักทายหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านพร้อมขอบคุณหน่วยงานเจ้าภาพที่ร่วมกิจกรรมและจัดเตรียมอาหารเช้าให้กับทุกท่าน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพชรเสฏฐ์ บุญศิริษาริศา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชนได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ ตลอดจนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ในการนี้ การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ครั้งที่ 5 จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดงาน มีบูธสำหรับตรวจสุขภาพ ตรวจวัดมวลกระดูก ไว้บริการผู้มาร่วมงาน โดยผู้ร่วมงานส่วนใหญ่สวมใส่ผ้าไทยสวยงาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง และครั้งต่อไปหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ครั้งที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก