ข่าวใหม่อัพเดท » ผบ.มทบ.ที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ภาค 3 ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงาม พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ผบ.มทบ.ที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ภาค 3 ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงาม พบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง

18 มีนาคม 2023
0

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ภาค 3 ฝ่ายปกครองอำเภอเสริมงามพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง

พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/ 65 , นายเมธา โรจนาวิจิตร ปลัดอำเภอเสริมงาม/ผู้แทนนายอำเภอเสริมงาม,สัสดีอำเภอเสริมงาม,ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุข, ชุดหมอเดินเท้าจาก พยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยได้นำถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งบริโภคจำเป็น พร้อมไข่ไก่ น้ำดื่มน้ำใจ กฟผ.แม่เมาะ ผ้าห่ม และชุดยาสามัญประจำบ้าน อันแสดงออกถึงความห่วงใยและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ต่างๆทั้ง หมอกควันและสภาพอากาศแปรปรวน เพื่อเป็นกำลังใจ จำนวน 3 ครอบครัว ดังนี้

  1. นาง สา ใจยา อายุ 98 ปี โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
  2. นาง เป็ง เปอะเขียว อายุ 87 ปี โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง
  3. นาย กฤษฎา ใจกันทา อายุ 23 ปี พิการทางร่างกายกล้ามเนื้อ อ่อนแรงตั้งแต่กำเนิด

ทั้งนี้ผู้ได้รับมอบต่างขอบคุณในการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องของหน่วยทหารและส่วนต่างๆ สร้างขวัญและกำลังใจอย่างดียิ่ง

รางวัลของคนดีก่อนวันปิดเทอม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาตามโครงการ “จักรยาน สานฝัน ปันสุข กองทัพบก” ณ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง