ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

16 มีนาคม 2023
0

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานี ได้แก่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ย้ำผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกนาย ต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการคุ้มครอง ลาดตระเวนเส้นทาง จุดเสี่ยง จุดล่อแหลม ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนไทยมุสลิมสามารถปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ตลอดจนห้วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากความกังวล

โดยมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ลงมาเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก ให้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อีกทั้งมารับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ในช่วงที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ เพื่อปรับการทำงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยระดับกองร้อย ต้องมีความตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะการคุ้มครอง ลาดตระเวนเส้นทาง จุดล่อแหลมต่างๆ ต้องมีความละเอียด รอบคอบ ไม่ประมาท เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชน สามารถปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งนี้ตนได้พูดคุยหารือกับแม่ทัพภาคที่ 4 ก็ได้ทราบว่าได้มีโครงการส่งเสริมกิจกรรมในช่วงเดือนรอมฎอนไว้พร้อมแล้ว โดยที่ผ่านมา เหตุการณ์ในพื้นที่ลดลงอย่างมาก ต้องขอบคุณทุกฝ่ายช่วยกันดูแล ตนยังคงยืนยันว่า การสร้างสัสติสุขในพื้นที่ กองทัพได้น้อมนำ ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึงพัฒนามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสิ่งสำคัญ คือ ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนทำให้การแก้ไขปัญหาเดินหน้าไปได้

ขณะที่ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวถึง มาตรการในการดูแลพื้นที่ช่วงรอมฎอน และเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงว่า ขณะนี้ได้มีการเปิดแผนดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในห้วงรอมฎอน ซึ่งได้ครอบคลุมไปถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วโดยได้ปรับแผน ปรับกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ อส. เข้ามาเพิ่มเติม เน้นย้ำการประสานการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งนี้การดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในห้วงรอมฎอนลำพังกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการดูแลครอบคลุมในทุกพื้นที่ กำลังภาคประชาชนจึงป็นส่วนสำคัญที่จะมีส่วนร่วม ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลสิ่งผิดปกติ หากพบเห็นบุคคล หรือ ยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน และขอให้เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายเต็มที่ที่จะดูแลความเป็นเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสุขในห้วงรอมฎอนและเทศกาลสงกรานต์


error: Content is protected !!