ข่าวใหม่อัพเดท » ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในห้วงวันที่ 17 – 19 มี.ค. 2566

ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในห้วงวันที่ 17 – 19 มี.ค. 2566

16 มีนาคม 2023
0

ทบ.แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ในห้วงวันที่ 17 – 19 มี.ค. 2566

กองทัพบก แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ของกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน โดย กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 (ปตอ.1 พัน.3) เพื่อออกสนับสนุนการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย และการฝึกเป็นหน่วยกองพันผสมเหล่าทหารราบ(ร.),ทหารม้า(ม.),ทหารปืนใหญ่(ป.) และส่วนสนับสนุนการรบของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ร.31 พัน.2 รอ.) ณ พื้นที่ฝึก จังหวัดกาญจนบุรี โดย เริ่มต้น เคลื่อนย้ายวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 05.00 น. จากต้นทาง ค่ายภูมิพล (ปตอ.1 พัน.3) จังหวัดลพบุรี – จังหวัดอ่างทอง – จังหวัดสุพรรณบุรี – เข้าพื้นที่ฝึก อำเภอพนมทวน – อำเภอบ่อพลอย – อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ กลับเส้นทางเดิม วันที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 20.00 น. จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบ และขอภัยในความไม่สะดวก


สำนักข่าวความมั่นคง

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

นที มีเดช รายงาน