ข่าวใหม่อัพเดท » การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

10 มีนาคม 2023
0

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง และพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลตรี สตีเฟน จี สมิธ (Stephen G. Smith) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ ณ สนามยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดมิตรประเทศ และผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมในพิธีด้วย

การฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ประกอบด้วย กำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา กองทัพสิงคโปร์ กองทัพมาเลเซีย และกองทัพอินโดนีเซีย ยอดผู้เข้าร่วมการฝึก ๖๐๙ นาย กิจกรรมการฝึกฯ ประกอบด้วย การกระโดดร่มแทรกซึมเบื้องสูง การซุ่มยิง การบินขัดขวางทางอากาศ การยิงเตรียมและการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ การเจาะช่องเปิดเส้นทางของทหารช่าง การเคลื่อนที่ประกอบการยิง การโจมตีทางอากาศ การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ และการเข้ายึดที่หมาย โดยมียุทโธปกรณ์สำคัญที่เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วย รถเกราะล้อยาง BTR เครื่องบินขับไล่ F-16 จากกองทัพไทย และเครื่องบินขับไล่ F-16 จรวดหลายลำกล้อง HIMARS จากกองทัพสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี การฝึกคอบร้าโกลด์ที่ผ่านมา นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ และเป็นศูนย์รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ หลักนิยม และเทคโนโลยีทางทหาร รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศในปฏิบัติการร่วม/ผสม สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อรักษาเสถียรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคโดยรวม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของกำลังพลมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกอีกด้วย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓
สำนักข่าวความมั่นคง รายงาน

error: Content is protected !!