ข่าวใหม่อัพเดท » สมาคมผู้สื่อข่าว ร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโส

สมาคมผู้สื่อข่าว ร่วมกับจังหวัดนครพนมจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโส

10 มีนาคม 2023
0

มุกดาหาร – สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ภาค 4 ร่วมกับจังหวัดนครพนม จัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโส ภายใต้งาน “ โขงหมั่นแก่น” ร่วมในกิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อเชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อเชาติ ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นางสาว ศุภานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม, นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม, ดร.พิสิษฐ อ้นมา สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ภาค 4, พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ, กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโส ภายใต้งาน “ โขงหมั่นแก่น” ครั้งที่ 4 ร่วมในกิจกรรมตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

ทั้งนี้การจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้ออาวุโส ภายใต้งาน “โขงหมั่นแก่น” ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ มีทีมตะกร้ออาวุโสเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม โดยแบ่งเป็น 4 สาย ประกอบด้วย สาย A ได้แก่ ทีม VIP ธาตุพนม, ทีมบ้านเข็มเพชร และทีม สท.นพดล /สาย B ได้แก่ ทีมสาธารณสุข, ทีมบ้านวังพญานาค B และทีม ตม.นครพนม/ สาย C ได้แก่ ทีม ปจ.นครพนม, ทีม มทบ.210 และทีม ปลาบึกทอง สาย D ได้แก่ ทีมบ้านพญานาค A , ทีมประปาอุดรฯ และทีม อบต.อาจสามารถ นอกจากนี้ยังมีรายการ อาวุโส VIP จำนวน 8 ทีม

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมประปาอุดรฯ เงินรางวัล 10,000 บาท จากบ้านวังพญานาค พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม อบต.อาจสามารถ เงินรางวัล 4,000 บาท จากนายกเทศมนตรีตำบลหนองญาติ พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม บ้านวังพญานาค A เงินรางวัล 1,500 บาท จากดัชมิลล์นครพนม พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากปลัดจังหวัดนครพนม

สำหรับรายการ อาวุโส VIP รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม บ้านวังพญานาค B เงินรางวัล 3,000 บาท จาก นายก อบต.โพนแพง พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายกเทศมนตรีนครพนม และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม เข็มเพชร เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโพนแพง ..


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร 081-5449094