ข่าวใหม่อัพเดท » รองผบ.สส. พร้อม พร้อมผอ.นโยบายยุทธศาสตร์และแผน วอชิงตัน เนชั่นเนล การ์ด ตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

รองผบ.สส. พร้อม พร้อมผอ.นโยบายยุทธศาสตร์และแผน วอชิงตัน เนชั่นเนล การ์ด ตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

4 มีนาคม 2023
0

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพันเอก สแตน ซีโอ ผู้อำนวยการนโยบายยุทธศาสตร์และแผน วอชิงตัน เนชั่นเนล การ์ด ตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย

​วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพันเอก สแตน ซีโอ ผู้อำนวยการนโยบายยุทธศาสตร์และแผน วอชิงตัน เนชั่นเนล การ์ด (Col.Stan Seo, Policy, Strategy, and Plans Director (J5), Washington National Guard) ตรวจเยี่ยมการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๓ ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR TTX) ในหัวข้อบทบาททางทหารในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภายใต้กลไกการตอบสนองในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมสิรินพลา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรองท์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และการฝึกสาธิตการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ (HADR DEMO) ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึง ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นการฝึกสาธิตแนวทางในการปฏิบัติเป็นสถานี ได้แก่ การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแพทย์ฉุกเฉิน สารเคมีรั่วไหล และการดับเพลิงของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึกฯ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก ๘ ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม ๖๓๔ คน

​ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาทหน้าที่ ในการจัดการฝึกอบรมและผลิตครูในการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึก การปฏิบัติงานมุ่งเน้นถึงความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งในกองทัพไทย ภาคส่วนต่าง ๆ และในระดับนานาชาติ โดยดำเนินการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบรรเทา สาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิต ให้กับกำลังพลของกองทัพไทย ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งไปสู่การยกระดับไปสู่ระดับนานาชาติและอาเซียนต่อไป


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๐๒๓
​สำนักข่าวความมั่นคง รายงาน

error: Content is protected !!