ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ พลเรือเอก John C. Aquilino ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และคณะ เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2023 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่ จ.ระยอง

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้อนรับ พลเรือเอก John C. Aquilino ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และคณะ เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2023 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่ จ.ระยอง

28 กุมภาพันธ์ 2023
0

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก John C. Aquilino ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และคณะ เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2023 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่ จ.ระยอง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก John C. Aquilino ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองบัญชาการกองทัพไทย ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2566 เพื่อร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 2023 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่ จ.ระยอง

โดย การเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์อันดีของทั้งสองประเทศ และเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองกองทัพมีความแน่นแฟันยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป


สำนักข่าวความมั่นคง รายงาน