ข่าวใหม่อัพเดท » ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมและติดตามการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จว.เชียงใหม่

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมและติดตามการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จว.เชียงใหม่

9 กุมภาพันธ์ 2023
0

“จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหาร” ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ตรวจเยี่ยมและติดตามการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่ จว.เชียงใหม่

พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกำลังพลและเครือข่ายทหารกองหนุนที่นำโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของหน่วยมาต่อยอดตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่

  1. นาย ศุภกิจ อิ่นแก้ว อาศัยอยู่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 1.5 ไร่ โดยได้นำกล้าฝรั่งจากโครงการมาปลูกเพื่อเสริมรายได้จากงานปกติ
  2. พ.ท.สมบัติ ปัตทมะนุต อดีตกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ อาศัยอยู่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 2 งาน โดยได้นำกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์จากโครงการมาปลูกเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
  3. จ.ส.อ.โยธิน ทองสมบัติ กำลังพลช่วยราชการ ตอนสื่อสาร กองพลทหารราบที่ 7 ได้นำพืชผักสวนครัวและปลาที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาเพาะปลูกและเลี้ยงบริเวณพื้นที่รอบ ๆ บ้านพัก เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 ได้พบปะและให้คำแนะนำเรื่อง การทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช , การให้คำปรึกษาด้านการหาตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ผล, แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อสามารถปลูกพืชได้หลากลายชนิด, การพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี, การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการเพาะปลูกและเลี้ยงปลากับกำลังที่มีประสบการณ์, การขยายองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกและเลี้ยงปลาในพื้นที่จำกัดให้กับกำลังพลที่พักอาศัยอยู่ที่บ้านพักของหน่วย พร้อมกันนี้ ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค,เมล็ดพันธุ์ผัก และกล้าไม้ยืนต้น ให้กับกำลังพลและทหารกองหนุนเพื่อนำไปปลูกและต่อยอดโครงการฯของตนเองต่อไป


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!