ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการ การฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวให้ครูศูนย์เด็กเล็ก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการ การฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวให้ครูศูนย์เด็กเล็ก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 2023
0

กอ.รมน.จ.ขอนแก่น ร่วมบูรณาการ การฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวให้ครูศูนย์เด็กเล็ก อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เมื่อวันพุธที่ 8 ก.พ.66 เวลา 09.00-12.00 น. ที่หอประชุมเอนกประสงค์ อ.หนองเรือ จ.ขอน แก่น : พ.อ.ฉัตรชัย สรสิทธิ์ หน.กนผ.กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น นำ โดยนายก นันฐิยา สิริกาญธนานันท์ จัดฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวให้กับครูและผู้ดูแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24 ศูนย์ ของ อ.หนองเรือ จำนวน 84 ราย

โดยการนี้ นายกองโท พิชัย วันตา นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัวในครั้งนี้ ถอดบทเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ที่ผู้ร้ายกราดยิง ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยการฝึกอบรม มุ่งเน้นให้ผู้รับการฝึกได้รับความรู้และทักษะในการป้องภัยต่างๆ เข้าใจในการระวังภัย หลบหลีก ซ่อนตัว ปกป้องคนที่อยู่ในความดูแล และแจ้งเหตุได้เป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เมื่ออาจมีเหตุเกิดขึ้นในอนาคต และรู้วิธีแก้ปัญญาเฉพาะหน้าในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที

นับเป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อสังคมและเป็นความร่วมมือของเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมด้วยช่วยกัน สรรสร้างสังคมให้น่าอยู่ต่อไปผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

error: Content is protected !!