ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน ติดตามปฏิบัติการ ทหารพราน 36 ชุดไฟป่าแม่สะเรียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตรวจสอบจุดความร้อนและดับไฟป่า

กอ.รมน.แม่ฮ่องสอน ติดตามปฏิบัติการ ทหารพราน 36 ชุดไฟป่าแม่สะเรียง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ตรวจสอบจุดความร้อนและดับไฟป่า

7 กุมภาพันธ์ 2023
0

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ข้อมูล ณ เวลา 18.26 น.

ในห้วงระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพลหน่วยทหารขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียง คณะเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำส่วนป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากร รวม 36 นาย ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) ตามพิกัดที่ได้รับมอบหมายบริเวณหน่วยฯผาแดงและบริเวณจุดสกัดนอปานาได้เข้าดำเดินการตรวจสอบและควบคุมดับไฟได้แล้ว 9 จุด พื้นที่เสียหายรวม 9 จุดประมาณ 118 ไร่ ส่วนจุดความร้อนที่เหลืออยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรค โดยสภาพป่าเป็นป่าผลัดใบ และเป็นพื้นที่สูงชันริมแม่น้ำทำให้ยากต่อการเข้าถึงพื้นที่ดำเนินการ และเพื่อความรวดเร็วต้องใช้เรือ แล้วเดินเท้าในการเข้าถึงพื้นที่ และปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร ต้องรายงาน หรือ รับ – ส่ง ข้อมูลผ่านทางวิทยุสื่อสารเท่านั้น โดยสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว จำนวน 9 จุด รวมพื้นที่ความเสียหายประมาณ 118 ไร่ ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับจุดความร้อน (Hotspot) ที่เหลือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเข้าดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติให้ทราบต่อไป

นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ติดตามการปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ โดย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย รายงานผลปฏิบัติการควบคุมไฟป่า วันที่​ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีการประชุมวางแผนสนธิกำลังพลเตรียมความพร้อมเข้าดำเนินการตรวจสอบจุดความร้อนที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย บริเวณน้ำปาย บ้านผาสำราญ ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการเดินทางต้องเดินทางเท้าเท่านั้น เนื่องจากการเข้าถึงมีความยากลำบากพื้นที่ลาดชันและมีหน้าผาสูง ต้องใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง เพื่อเข้าถึงจุดเกิดไฟป่า และ บริเวณน้ำปาย บ้านปางตอง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การเดินทางต้องเดินทางเท้าเท่านั้น เนื่องจากการเข้าถึงมีความยากลำบากพื้นที่ลาดชันและมีหน้าผาสูง ต้องใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 6-8 ชั่วโมง เพื่อเข้าถึงจุดเกิดไฟป่า


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!