ข่าวใหม่อัพเดท » “รร.อนุบาลสุโขทัย” จัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาล รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน

“รร.อนุบาลสุโขทัย” จัดกิจกรรมตลาดนัดอนุบาล รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชน

11 กันยายน 2019
0

          วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ต.ปากแคว อ.เมืองสุโขทัย ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดอนุบาลรู้รักษษ์ สิ่งแวดล้อม ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้นักเรียนแต่งชุดไทย ออกบูทจัดร้านจำหน่าย สินค้ารีไซรเคิล และอาหาร ที่มีภาชนะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายง่ายเช่น กระทงใบตอง และให้นักเรียนรู้จักการแยกขยะอย่างถูกต้อง

          โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักคัดแยกขยะ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำขยะมูลฝอยที่มีคุณภาพกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะสร้างความรู้ จิตสำนึก และการตระหนักรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยของเด็กนักเรียนและเห็นความสำคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่

          โดยจะมีกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้อย่างมากมาย เช่น นิทัศการสิ่งประดิษฐ์ รีไซรเคิล กิจกรรมส้มตำรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมผักสวนครัวอินทรีย์ ผักผลไม้ปลอดสารพิษ มีนักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

นายพงศ์เทพ สาคร รายงานจากสุโขทัย

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.