ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.เชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วน ติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำแนวกันไฟ บ้านหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วน ติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำแนวกันไฟ บ้านหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง

6 กุมภาพันธ์ 2023
0

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วน ติดตามการบุกรุกพื้นที่ป่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และทำแนวกันไฟ บ้านหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง

พันเอก จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และ พันโท หญิง หงส์ภัสสร โพธิอภิญาณวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย บูรณาการประสานงานร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าที่ 2 เชียงราย กรมป่าไม้,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เชียงแสน(รับผิดชอบ อำเภอเชียงแสน/อำเภอดอยหลวง/อำเภอเวียงเชียงรุ้ง) ติดตามสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าและทำลายทรัพยากรธรรมชาติตามโครงการ ของ ศปป.4 กอ.รมน. รายการ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หลังจากนั้น ได้ประสานงานเพิ่มเติมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ และ ผู้ใหญ่บ้านหนองป่าก่อ หมู่ 3 นำประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดเหยี่ยวไฟ,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทำการลาดตระเวนพื้นที่ป่าร่วมกันพร้อมทั้งทำแนวกันไฟ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการบุกรุกและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองไปพร้อมกัน ณ ป่าชุมชน หมู่ 3 บ้านหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การประกาศห้วงการห้ามเผาโดดเด็ดขาด 60 วันของจังหวัดเชียงราย


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!