ข่าวใหม่อัพเดท » กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

4 กุมภาพันธ์ 2023
0

มทบ.23/ศบภ.มทบ.23 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านมอบผ้าห่มกันหนาวกองทัพบกให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายศรีพัชรินทร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. : ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 โดย พันเอก สุรพงษ์ ยอดอินทร์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 /รองผอ.รมน. จังหวัดขอนขอนแก่น พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 23 และจิตอาสาพระราชทานจากกองพันมณฑลทหารบกที่ 23 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 11 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายศรีพัชรินทร ชุมชนริมทางรถไฟ หมู่ที่ 13 บ้านดอนหญ้านาง ตำบลศิลา อำเมือง จังหวัดขอนแก่น

โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมมอบข้าวสาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ประสบภัยหนาว ตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในเรื่องการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และให้กลับเข้าสู่การดำเนินชีวิตในสภาวะปกติโดยเร็วที่สุด โดยมีชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายศรีพัชรินทร เข้าตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น


สุรเชษฐ ศิลานนท์ รายงาน

error: Content is protected !!