ข่าวใหม่อัพเดท » นครนายก-ชาวไทยเวียง กวนกระ ยาสารทยาวที่สุดในโลก

นครนายก-ชาวไทยเวียง กวนกระ ยาสารทยาวที่สุดในโลก

10 กันยายน 2019
0

https://youtu.be/pUB-zLVO3c0

ชาวไทยเวียงจังหวัดนครนายก ร่วมสืบสานประเพณีกวนกระยาสารทที่ยาวที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพลังความรักความสามัคคีทำความดีให้กับสังคม

          ที่วัดคีรีวัน ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีกวนกระยาสารทของชาวไทยเวียงจังหวัดนครนายกที่ยาวที่สุดในโลก เป็นประเพณีของชาวไทยเวียงที่ได้สืบสานประเพณีการกวนกระยาสารทในช่วงเทศกาลสารทลาว ที่มีการกวนกระยาสารทไว้ให้ลูกหลานได้กินและเป็นของฝากหมู่ญาติกันเป็นเวลายาวนาน

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือที่ดีงามของชาวไทยเวียง ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่มีชาวไทยเวียงกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ได้มารวมตัวกันสร้างกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย และเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อกันไป ในกิจกรรมครั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ท้องที่ร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก โดยมีการกวนกระยาสารทจำนวน 26 กระทะๆละ 20 กิโลกรัม เมื่อกวนเรียบร้อยแล้วจะได้กระยาสารทที่กว้าง 50 เซนติเมตรและมีความยาว 149 เมตร ซึ่งถือเป็นกระยาสารทที่มีความยาวที่สุดในโลก ทำลายสถิติที่เคยมีการกวนกระยาสารทกัน

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก