ข่าวใหม่อัพเดท » รอง มทภ.4 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566

รอง มทภ.4 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566

1 กุมภาพันธ์ 2023
0

รอง มทภ.4 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566

วันที่ 30 ม.ค. 66 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช พล.ต. อนุสรณ์ โออุไร รอง มทภ.4 พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ หน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการด้วยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) แบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยมี พล.ต. ธนัช ฉิมพาลี ผบ.มทบ.41 พร้อมด้วย พ.อ. ธรรมรัตน์ อองพลากร เสธ.มทบ.41 ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์การคัดเลือกฯ ให้กำลังใจ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน , น้องๆ ทหารกองเกินที่ร้องขอ หรือสมัครด้วยระบบออนไลน์ ที่เดินทางมาทำการคัดเลือกฯ ขั้นที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งเดินทางมาจากในหลายๆ พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และ พื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ รอง มทภ.4 ถือโอกาสดีได้เดิน พบปะพูดคุยกับ สร้างความมั่นใจที่ดี แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของน้องๆ ทหารกองเกิน ที่เดินทางมาคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร ขั้นที่ 2 ในวันนี้ ส่วนใหญ่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชื่นชอบ และยินดีให้บุตรหลาน สมัครฯ เข้ารับราชการ และต่อยอดขึ้นเป็นนักเรียนนายสิบ หรือ นักเรียนนายร้อย


ธีรศักดิ์ อักษรกูล นครศรีธรรมราช