ข่าวใหม่อัพเดท » ความห่วงใย ของทหารไทย คือการร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน “Army Delivery”

ความห่วงใย ของทหารไทย คือการร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน “Army Delivery”

29 มกราคม 2023
0

ความห่วงใย ของทหารไทย คือการร่วมใจ ช่วยเหลือประชาชน Army Delivery

หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง จัดกิจกรรม “Army Delivery” กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน บริการถึงที่บ้าน โดยการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นำผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น จำนวน 4 พื้นที่ ดังนี้

  • กองบังคับการควบคุมผาแด่น นำไปมอบในพื้นที่ บ้านแสนใจพัฒนา ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง, บ้านมูเซอผาฮี้ ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  • กองบังคับการควบคุมผาทมิฬ นำไปมอบในพื้นที่ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย, บ้านสันนา ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน

error: Content is protected !!