ข่าวใหม่อัพเดท » แม่ทัพภาคที่ 4 ป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แรลลี่รวมใจ ใต้สันติ สุข เพื่อแสดงพลัง สร้างสันติสุขด้วยน้ำจิต น้ำใจ ด้วยมือของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่

แม่ทัพภาคที่ 4 ป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แรลลี่รวมใจ ใต้สันติ สุข เพื่อแสดงพลัง สร้างสันติสุขด้วยน้ำจิต น้ำใจ ด้วยมือของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่

10 กันยายน 2019
0

           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม แรลลี่รวมใจ ใต้สันติสุข เพื่อแสดงพลัง สร้างสันติสุขด้วยน้ำจิต น้ำใจ ด้วยมือของพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

           โดยเครือข่ายประชารัฐเพื่อสันติ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปรส.จชต.), สมาคมอาสาสมัครพลเมืองเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุน ศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดงาน “แรลลี่สัญจร รวมใจ ใต้สันติสุข” ขึ้น ในวันที่ 8 – 11 ก.ย.62 รวมเวลา 4 วัน 3 คืน เพื่อแสดงพลังสร้างสันติสุขเป็นสื่อกลางส่งสารสู่สังคมให้ได้รับทราบถึงความต้องการ สร้างสันติสุขของคนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมแรลลี่ครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์เสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางพหุวัฒนธรม ต่อเติมเป็นพลัง ร่วมกันสร้างสันติสุข ที่สำคัญคือ ต้องการสื่อสารให้ผู้คนทั่วประเทศได้รับทราบว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ ต่างก็ต้องการสันติสุขให้เกิดขึ้น ลบภาพความรุนแรง และความหวาดระแวงต่อกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน และรถยนต์ร่วมเดินทางกว่า 200 คันตามเส้นทางเริ่มจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส มุ่งสู่ อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ นครศรีธรรมราช ตรัง, และ พัทลุง

           แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “การจะเกิดสันติสุขในพื้นที่นั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกัน ส่งเสริมและถ่ายทอดไปยังทุกคนทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ ให้รู้ว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานั้นมีอะไรที่สวยงามมากมาย ที่เราต้องช่วยกันส่งเสริม และพัฒนา กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึก ในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรม และสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่น ในการร่วมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันแสดงพลังปฏิเสธความรุนแรง และให้พี่น้องประชาชนภายนอกพื้นที่ ร่วมกันส่งแรงใจ สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า