ข่าวใหม่อัพเดท » กอ.รมน.เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

กอ.รมน.เชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

21 มกราคม 2023
0

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันเอก จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตำรวจโท นรากร หายโศก หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมการแจ้งเตือนและประเมินผลแนวโน้มภัยคุกคามด้านความมั่นคง “การประชุมเพื่อจัดทำประมาณการภัยคุกคามความมั่นคง ของจังหวัด/อำเภอ/ตำบล” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย เป็นประธานฯ


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน