ข่าวใหม่อัพเดท » กองกำลังผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก2 ร่วมส่งต่อความห่วงใย ต้านภัยหนาว

กองกำลังผาเมือง/กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก2 ร่วมส่งต่อความห่วงใย ต้านภัยหนาว

21 มกราคม 2023
0

กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมส่งต่อความห่วงใย ต้านภัยหนาว

กองกำลังผาเมือง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 3206 และ 3216 จัดกำลังพลร่วมกับ ส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เดินเท้าเข้าเยี่ยมเยียน และมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย ณ บ้านเลขที่ 146/2 บ้านร่มไทย ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านเลขที่ 121/4 บ้านประชาภักดี ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็นให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล


ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

สำนักข่าวความมั่นคง

นที มีเดช รายงาน