ข่าวใหม่อัพเดท » ตชด.44 ยะลา จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ตชด.44 ยะลา จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน

7 กันยายน 2019
0

          กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44 ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

         วันนี้ (5 ก.ย. 62) นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เผยแพร่ความรู้ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน จัดโดยกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44 ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา โดยการนำของ พ.ต.อ.บูรหัน ตานีเห็ง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัชกาลที่ 10 น้อมนำพระราโชบาย มาสู่การปฏิบัติ ปลูกฝังให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 44 บุคลากร ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้เกิดความรู้ความเข้าใจ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานไป ต่อยอดขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

          การอบรมครั้งนี้ มีทีมวิทยากรจิตอาสา 904 วปร.”หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/62 โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รวมทั้งการอบรมให้ความรู้ การทำ CPR เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจิตอาสา จำนวน 500 คน ได้มีความรู้ในการช่วยชีวิตพื้นฐาน และการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และความรู้ด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับจิตอาสา อีกด้วย

#ตชด.44 ยะลา #สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย #จิตอาสาพระราชทาน 

สำนักข่าวความมั่นคง

ข้อมูลข่าว – ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์/ ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา