ข่าวใหม่อัพเดท » จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

4 ธันวาคม 2022
0

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้บริการประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ พระราชวังบางปะอิน เป็นวันที่สอง

วันนี้ (4 ธันวาคม 2565) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ พระราชวังบางปะอิน (ลานจอดรถ) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสถิตย์พงษ์ นิลนวรัตน์ ผู้ดูแลพระราชวังบางปะอิน ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐานพระราชวังบางปะอิน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ศึ่งจัดขึ้นวันนี้เป็นวันที่สอง ทั้งนี้ ประชาชนที่มารับบริการต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานรอบเขตพระราชฐาน กำหนดจัดขึ้นพร้อมกับกรุงเทพ มหานครและภูมิภาค รวม 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 สำหรับจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมให้บริการประชาชน ฟรีตลอดงาน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม เวลา 08.30-15.00 น. ดังนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชน บริการตัดผม บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ การจัดแสดงดนตรี จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ให้บริการอาหารและน้ำดื่ม จัดบูธเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีประชาชนเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการเป็นจำนวนมาก


สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา