ข่าวใหม่อัพเดท » นครนายก-จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

นครนายก-จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

4 กันยายน 2019
0

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมงานด้านการกีฬาอย่างกว้างขวางสำหรับเยาวชน

         ที่สนามโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน โดยมีนางกัญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงานเพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมพลานามัยของเด็กยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง ที่จะสร้างและพัฒนานักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในอนาคต สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสออกกำลังกาย เล่นและแข่งขันกีฬาขึ้น

         โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภท กรีฑา บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล สำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 12 ปี, 15 ปี, 18 ปี ชายหญิง ที่มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างในจังหวัดนครนายก เข้าร่วมในกิจกรรมกว่า 5,000 คน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

ภาพ/สมบัติ เนินใหม่ ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่ ทีมข่าวภูมิภาค
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก