ข่าวใหม่อัพเดท » ชาวบ้านมุกดาหาร ทวงถามเงินค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์.. ล่าช้า

ชาวบ้านมุกดาหาร ทวงถามเงินค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์.. ล่าช้า

2 ธันวาคม 2022
0

มุกดาหาร – ชาวบ้านกว่า 50 คน ทวงถามเงินค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ครบตามสัญญาล่าช้า ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ในโครงการเพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย มห.3019 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212

วันนี้ 1 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางนิศามณี ประชานันท์ บ้านเลขที่ 180 หมู่ 3 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยชาวบ้านกว่า 50 คน ได้เดินทางที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร ถนนตาดแคน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้ถือป้ายผ้าเขียนข้อความ “ นายกตู่ ช่วยด้วย รัฐเวนคืนที่ดิน แต่…ชาวบ้านไม่ได้เงิน “ นายกตู่ ช่วยด้วย ยายถูกโกงเงินค่าเวนคืน “ ฯลฯ เพื่อทวงถามเงินค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ครบตามสัญญา ในโครงการเพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบทสาย มห.3019 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยมีนายมงคล ดัชนีย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ออกมาให้ข้อมูลกับชาวบ้าน

นายมงคล ดัชนีย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร กล่าวว่า ได้ทราบเรื่องของชาวบ้านแล้ว ได้รับความเดือดร้อนในการจ่ายเงินค่าเวนคืนล่าช้า กำลังตรวจสอบข้อมูลกับทางธนาคารอยู่ ต่อไปที่จะแก้ไขมองว่าต้องประสานไปที่ส่วนกลางพิจารณาว่าจะเยียวยาชาวบ้านก่อนไหม ซึ่งตอนนี้กำลังประสานจัดการอยู่ ส่วนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทางกรมจะตรวจกับเจ้าหน้าที่ต่อไป ว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่

ส่วนการแก้ปัญหาเยียวยาจะส่งเรื่องไปที่กรม ทางกรมก็จะพิจารณาจะสามารถจัดการส่วนใหนเข้ามาแก้ไขโดยเร่งด่วนให้ได้ ส่วนทางนี้ก็จะดำเนินตามข้อระเบียบกฏหมายต่อไป
ด้าน นางนิศามณี ประชานันท์ ชาวบ้าน บอกว่า วันนี้ได้มาติดตามเงินค่าเวนคืน 25 % เพราะว่าทางแขวงทางหลวงได้นัดมา อยากรู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ จะช้าหรือเร็ว มาฟังคำตอบ ได้รอมานานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. ได้มายื่นหนังสือ ว่ามันติดขัดตรงไหน ว่าเมื่อไหร่คุณจะจ่ายเงินฉันอยากได้คำตอบ

โดยขณะนี้ชาวบ้านได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กรมทางหลวงเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับเงินเวนคืนส่วนที่เหลืออีก 25% ดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร และได้รับแจ้งว่าวันที่ 1 ธ.ค. ให้ชาวบ้านมาติดต่ออีกครั้ง และในวันนี้ชาวบ้านได้มาทวงถามทางแขวงทางชนบทมุกดาหาร ได้คำตอบว่า ทางแขวงทางหลวงกำลังดำเนินการให้ตามข้อระเบียบและกฏหมาย และได้ดำเนินการเรื่องค่าเวนคืนส่วนที่เหลืออีก 25 % ต่อไป….

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร 081-5449094